Osigurajte uspjeh uz BEYOND online platformu za mentorstvo

Mentoring platforma je veoma koristan alat dizajniran da poveže mentore i pojedince, start up-ove i MMSP iz prekogranične oblasti na teritoriji Srbije i Crne Gore, ali i cijele regije. Cilj je da podrži i poveže pojedince, start up-ove i MMSP kojima je potrebna podrška, sa mentorima koji imaju dugogodišnje iskustvo, znanje i, što je najvažnije, volju da pruže neophodnu podršku u razvoju novih ideja.

Naši mentori su iskusni eksperti i preduzetnici koji su razvili sopstvene ideje u uspješna preduzeća, ali i pojedinci koji godinama pružaju podršku potencijalnim i postojećim preduzetnicima u razvoju poslovnih ideja i biznis modela.

Osnovne informacije o projektu

Naziv

Kreiranje podsticajnog poslovnog okruženja za zapošljavanje mladih u prekograničnom području Republike Srbije i Crne Gore

Akronim

BEYOND

Vrijednost

254,554.86 €

Donator

Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora (IPA II)

Nadležno tijelo

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU) u okviru Ministarstva finansija Republike Srbije

Nosilac projekta

Regionalna razvojna agencija Zlatibor (SRB)

Partneri

Inovaciono Preduzetnički Centar Tehnopolis (CG) i Privredna komora Crne Gore (CG)

Lokacija projekta

Republika Srbija (Priboj, Prijepolje i Nova Varoš) i Crna Gora (Nikšić, Žabljak, Pljevlja i Plužine)

Trajanje projekta

16 mjeseci (21.4.2023-20.8.2024)

Ciljevi projekta

Opšti cilj

Doprinos poboljšanju zapošljivosti i mogućnosti zapošljavanja u prekograničnom regionu kroz umrežavanje organizacija za poslovnu podršku i efektivno zajedničko korišćenje postojeće infrastrukture za poslovnu podršku u obje zemlje.

Specifični cilj

Unaprijeđeno znanje, vještine i kompetencije i radno iskustvo studenata, nezaposlenih i zaposlenih lica u prekograničnom području kroz uvođenje inovativnih alata i mehanizama podrške start up zajednici i tržištu rada.

Očekivani rezultati

1 –Prekogranična onlajn mentorska platforma uvedena u start up ekosistem

2 –Povećani tehnički i tehnološki kapaciteti organizacija za podršku poslovanju i pružaoca obuka prema definisanim standardima

3 –Povećani kapaciteti studenata i mladih nezaposlenih lica za primjenu inovativnih tehnologija u industriji zasnovanih na potrebama tržišta rada

4 –Aktiviran inovativni preduzetnički potencijal u ciljnom regionu i promovisana preduzetnička kultura

Sažetak

Projekat BEYOND će doprinijeti kreiranju podsticajnog poslovnog okruženja za zapošljavanje mladih u prekograničnom području Srbije i Crne Gore kroz umrežavanje organizacija za podršku poslovanju i efektivno zajedničko korišćenje postojeće infrastrukture za podršku poslovanju u obje zemlje. Cilj projekta je unaprjeđenje znanja, kompetencija i radnog iskustva učenika, nezaposlenih i zaposlenih lica kroz uvođenje inovativnih alata i mehanizama podrške start up zajednici i tržištu rada.

Predložena Akcija je osmišljena da pruži podršku start up ekosistemu razvijanjem relevantne onlajn platforme za mentorstvo i institucionalnu podršku u okviru regionalnih inovacionih start up centara. Jačanje kompetencija i kapaciteta tehničkih škola u prekograničnom području sa snažnom industrijskom tradicijom, podržaće se kupovinom moderne opreme i izrade nastavnih programa za robotiku i mehatroniku. Korišćenjem postojeće poslovne infrastrukture partnera na projektu, radiće se na izgradnji kapaciteta nezaposlenih lica sa obje strane granica u skladu sa potrebama metalske industrije (CNC programiranje i obrada) i aktiviranje start up i inovacionog potencijala među mladom populacijom iz prekograničnog područja kroz niz podsticajnih događaja izgradnje kapaciteta, kao što su start up kampovi, hakatoni i meet up susreti.