Република Србија
Црна Гора
Пројекат суфинансира Европска унија

Осигурајте успех уз BEYOND online платформу за менторство

Менторинг платформа је веома користан алат дизајниран да повеже менторе и појединце, стартапове и ММСП из прекограничне области на територији Србије и Црне Горе, али и целе регије. Циљ је да подржи и повеже појединце, стартапове и ММСП којима је потребна подршка, са менторима који имају дугогодишње искуство, знање и, што је најважније, вољу да пруже неопходну подршку у развоју нових идеја.

Наши ментори су искусни експерти и предузетници који су развили сопствене идеје у успешна предузећа, али и појединци који годинама пружају подршку потенцијалним и постојецим предузетницима у развоју пословних идеја и бизнис модела.

Основне информације о пројекту

Назив

Креирање подстицајног пословног окрузења за запосљавање младих у прекограничном подручју Републике Србије и Црне Горе

Акроним

BEYOND

Вредност

254,554.86 €

Донатор

Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Црна Гора (IPA II)

Надлежно тело

Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ (ЦФЦУ) у оквиру Министарства финансија Републике Србије

Носилац пројекта

Регионална развојна агенција Златибор (СРБ)

Партнери

Иновационо Предузетнички Центар Технополис (ЦГ) и Привредна комора Црне Горе (ЦГ)

Локација пројекта

Република Србија (Прибој, Пријепоље И Нова Варош) и Црна Гора (Никшић, Жабљак, Пљевља и Плужине)

Трајање пројекта

16 месеци (21.4.2023-20.8.2024)

Циљеви пројекта

Општи циљ

Допринос побољшању запошљивости и могућности запошљавања у прекограничном региону кроз умрежавање организација за пословну подршку и ефективно заједничко коришћење постојеће инфраструктуре за пословну подршку у обе земље.

Специфични циљ

Унапређено знање, вештине и компетенције и радно искуство студената, незапослених и запослених лица у прекограничном подручју кроз увођење иновативних алата и механизама подршке стартап заједници и тржишту рада.

Очекивани резултати

1 – Прекогранична онлајн менторска платформа уведена у стартап екосистем

2 – Повећани технички и технолошки капацитети организација за подршку пословању и пружаоца обука према дефинисаним стандардима

3 – Повећани капацитети студената и младих незапослених лица за примјену иновативних технологија у индустрији заснованих на потребама тржишта рада

4 – Активиран иновативни предузетнички потенцијал у циљном региону и промовисана предузетничка култура

Сажетак

Пројекат BEYOND ће допринети креирању подстицајног пословног окружења за запошљавање младих у прекограничном подручју Србије и Црне Горе кроз умрежавање организација за подршку пословању и ефективно заједничко коришћење постојеће инфраструктуре за подршку пословању у обе земље. Циљ пројекта је унапређење знања, компетенција и радног искуства ученика, незапослених и запослених лица кроз увођење иновативних алата и механизама подршке стартап заједници и тржишту рада.

Предложена Акција је осмишљена да пружи подршку стартап екосистему развијањем релевантне онлајн платформе за менторство и институционалну подршку у оквиру регионалних иновационих стартап центара. Јачање компетенција и капацитета техничких школа у прекограничном подручју са снажном индустријском традицијом, подржаће се куповином модерне опреме и израде наставних програма за роботику и мехатронику.

Коришћењем постојеће пословне инфраструктуре партнера на пројекту, радиће се на изградњи капацитета незапослених лица са обе стране граница у складу са потребама металске индустрије (CNC програмирање и обрада) и активирање стартап и иновационог потенцијала међу младом популацијом из прекограничног подручја кроз низ подстицајних догађаја изградње капацитета, као што су стартап кампови, хакатони и митап сусрети.