О партнерима
BEYOND online
платформе за менторство

Регионална развојна агенција Златибор

Регионална развојна агенција Златибор је основана 2002. године као резултат идентификованих потреба општина Златиборског округа, са циљем да се успостави институција која ће, подстичући и градећи партнерске односе са релевантним актерима развоја, дугорочно бити носилац социо-економског развоја.

У свом дугогодишњем пословању посебан акценат је стављен на подршку развоју предузетништва и развоју предузетничких идеја кроз тренинге, савјетовање и менторинг за новоосноване и постојеће привредне субјекте. Подршка предузетништву резултирала је и успостављањем функционалних кластера који доприносе унапређењу конкурентности појединих сектора привреде.

У току претходних 20 година, РРА Златибор је водила процес израде и спровођења стратешких докумената Златиборске области, имплементирала пројекте вриједности преко 15 милиона ЕУР и кроз различите програме (домаће и међународне) пружила подршку за преко хиљаду малих и средњих предузећа.

Веб сајт:

Адреса:

Иновационо предузетнички центар Технополис

Иновационо предузетнички центар Технополис је најзначајнији центар за развој иновативних и стартап компанија и предузетништва у Црној Гори. Основан је од стране Владе Црне Горе, као један од кључних актера у стварању и преобликовању црногорског иновационог екосистема. Откако је 17. септембра 2016. године званично почео са радом у новој згради у центру Никшића, Технополис пружа низ инфраструктурних и других мјера подршке које омогуц́авају отварање нових компанија и развој пословања заснованог на новим, иновативним идејама и технологијама.

ИПЦ Технополис је међународно препознатљив и кредибилан центар иновационе дјелатности у Црној Гори који врши активности развоја иновативног предузетништва, модернизацију и унапређење конкурентности привреде, креирања нових знања, развоја и примјене иновација производа и процеса, употребе иновативних технологија, увођења нових пословних модела, као и развој капацитета и инфраструктуре потребне за подршку наведеним активностима.

Веб сајт:

Телефон:

Адреса:

Привредна комора Црне Горе

Привредна комора је самостална, пословна, стручна и интересна организација независна у свом раду.

Основни циљ Привредне коморе је заступање и остваривање заједничких интереса чланова Привредне коморе, односно ћелокупне црногорске привреде. Привредна комора подстиче привредне активности засноване на слободном и отвореном тржишту, слободи предузетништва и конкуренцији, самосталности привредних субјеката и њиховој одговорности за преузете обавезе у правном промету. Привредна комора подстиче равномјеран економски развој.

И-мејл:

Веб сајт:

Адреса: